Enginyeria rural I ordenació del territori

DESCRIPCIÓ

PROGEST disposa d’una dilatada experiència de col·laboració amb l’Administració pública i les Comunitats de Regants en l’àmbit de l’enginyeria rural (transformació en regadiu, modernització de regadius històrics, plantes fotovoltaiques per bombaments solars, censos informatitzats, documents ambientals, EIA i protocols de reg, camins rurals…) i de l’ordenació del territori (memòries subvencions PUOSC, promocions de regadiu, concentracions parcel·làries, expropiacions…)

SERVEIS INCLOSOS

Departaments de la Generalitat, Empreses públiques i Ajuntaments.

Progest col·labora amb les diferents administracions públiques des de fa més de 25 anys:

 • Projectes de regadius
 • Ddireccions d’obra i direccions ambientals d’obra
 • Promocions de regadius
 • Procediments de concentració parcel·lària
 • Projectes i inventaris de camins rurals
 • Procediments d’expropiació
 • Valoracions d’actius

És i ha estat adjudicatària de treballs d’assistència tècnica per part de:

 • DACC
 • Infraestructures de la Generalitat
 • Agència Catalana de l’Aigua
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Ens d’abastament d’Aigua Ter Llobregat
 • Port de Tarragona
 • Mancomunitat Penedès-Garraf
 • Ajuntaments de Lleida i Tarragona, entre d’altres.

Col·lectivitats i Comunitats de Regants

Progest ofereix serveis de Direcció tècnica que inclou:

 • Gestió de les infraestructures comunitàries de reg
 • Digitalització de les infraestructures de reg
 • Elaboració de censos informatizats amb GIS
 • Preparació de documentació per tramitació d’ajuts -ordres de regadius-
 • Redacció de projectes de plantes fotovoltaiques per a bombaments solars
 • Projectes de modernització del regadiu incloent la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut
 • Elaboració de documents ambientals (EIA, protocols de reg, …)
 • Tràmits davant la CHE 
 • -Assistència tècnica als regants

Actualment s’està portant la direcció tècnica de les CR de l’Alt Urgell -lo Canalet de Tàrrega-, CR Ondara-Vilagrassa, CR de Vingalis de Flix, CR de Sant Jaume de la Torre de l’Espanyol i la CR expectant de Riba-Roja d’Ebre.

Disposa d’experiència en la realització de projectes per, entre d’altres, diferents col·lectivitats de la Comunitat General dels Canals d’Urgell i comunitats de regants de base del Canal d’Aragó i Catalunya.

Desplaça cap amunt
Skip to content