Certificats, informes i llicències

DESCRIPCIÓ

PROGEST us ofereix tota una sèrie de serveis per assistir-vos tècnicament des del moment en què inicieu una activitat empresarial o negoci, acompanyant-vos per dur a terme qualsevol mena de tràmit davant de l’Administració.

SERVEIS INCLOSOS

Llicències d’activitat i ambientals

Elaboració de tota la documentació necessària i seguiment de la tramitació, entre d’altres, Certificat de l’idoneïtat de l’emplaçament, classificació de l’activitat, tràmits i projectes, estudis d’impacte i integració paisatgística…

Certificats d’eficiència energètica

Aquest certificat és un document que mesura l’eficiència energètica d’un edifici. És obligatori per a la venda o lloguer d’un habitatge o un local comercial. Progest ofereix serveis per a l’obtenció de certificats d’eficiència energètica. A més, oferim assessorament sobre com millorar l’eficiència energètica dels edificis per a reduir els costos i el consum energètic.

Cèdules d’habitabilitat

Les cèdules d’habitabilitat són necessàries per a acreditar que una vivenda compleix les condicions de seguretat, habitabilitat i salubritat necessàries per a ser habitable. Progest ofereix serveis per a l’obtenció de cèdules d’habitabilitat.

Inspecció tècnica d’edificis (ITE)

L’Inspecció Tècnica d’Edificis és una inspecció obligatòria per a garantir la seguretat i la salut dels edificis residencials de més de 50 anys. Progest ofereix serveis per a la realització de l’ITE, així com també per a l’assessorament sobre com millorar la seguretat i la salut dels edificis.

Certificats a efectes d’inscripció registral

Aquests certificats són necessaris per a realitzar tràmits relacionats amb la propietat, com la compra o venda d’un immoble o les declaracions d’obra nova. Progest ofereix serveis per a l’obtenció de certificats a efectes d’inscripció registral, així com també per a la seva gestió. Georeferenciació d’edificacions i generació d’arxius GML.

Procediments de regularització i actualització delimitació cadastral

Redacció d’escrits d’al·legacions, elaboració de la proposta contradictòria de valoració, informes de validació gràfica (IVG) amb generació d’arxius GML.

Desplaça cap amunt
Skip to content